چسب واشرساز

 Permatex

Form A Gasket Sealant

این محصول در بازار ایران بسیار پرطرفدار بوده

 

مرکز پخش

چسب واشرساز Permatez

Form A Gasket Sealant


 

021-66769715

خرده فروشی، عمده فروشی 

66769721-021

66769708-021

-66769715-021

09122340608

09125437416

09124723121

66347750-021